NADAČNÍ FOND PRO RODINY S DĚTMI S AUTISMEM

Společný příběh našich rodin

Narození dítěte je pro každou rodinu radostnou událostí. Zjištění, že se dítě nevyvíjí stejně jako jeho zdraví vrstevníci, bývá pro rodiče velmi zdrcující. Rodina je vržena do kolotoče nejrůznějších vyšetření, v raném věku bývá však obtížné stanovit přesnou diagnózu. Terapie se tak odkládají, čímž dítě ztrácí drahocenný čas, kdy mohlo udělat pokrok ve svém vývoji.

Péče o dítě s duševním onemocněním (DO) je velmi náročná, což nezřídka znamená, že jeden z rodičů (většinou matka) zůstává s dítětem doma. Často už nemá možnost se ke své profesi vrátit ani v budoucnu. Pokud dítě stále nemá stanovenou diagnózu, je obtížné žádat o příspěvek na péči, rodinné finance tak závisí pouze na druhém z rodičů. Složitá péče s duševním onemocněním a nulový volný čas rodičů má často devastující dopad na partnerský vztah rodičů.

Péče o dítě s DO, jako je autismus, DMO, disfázie a jiné, zahrnuje terapie (jejichž cena se může měsíčně pohybovat mezi 15.000 - 30.000 Kč), terapeutické pomůcky, léky, dietní stravu, asistenta atd. Je potřeba také zmínit výdaje na pohonné hmoty, protože dítě není často schopné cestovat MHD. Rodiče obvykle dovážejí své děti na terapie či do speciálních školek a škol velmi daleko, protože v místě jejich bydliště se takové zařízení nevyskytuje. Pokud je v rodině více dětí, stává se péče o všechny časově i finančně extrémně nákladnou.

Z tohoto důvodu chceme prostřednictvím našeho nadačního fondu Naděje pro rodinu, pomoci rodinám získat finanční příspěvek pro děti na jejich terapie, jako na základ, díky kterému se zlepší jejich zdravotní stav, ale i vztahy v rodině a děti budou mít do budoucna kvalitnější a plnohodnotnější život s nadějí na lepší socializaci a začlenění do dalších školních institucí a "normálního" života. 

V neziskové organizaci Via Cordis máme připravené různé aktivity pro rodiny s dětmi s PAS a dalšími speciálními potřebami. Pro více informací navštivte stránky zde.

Organizace kde příspíváme na terapie

Nadační fond Naděje pro rodinu

Číslo účtu: 307998426/0300
Název účtu: NADACNI FOND NADEJE
IBAN: CZ83 0300 0000 0003 0799 8426
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK
Majitel účtu: Nadační fond Naděje pro rodinu
Adresa: K Prelátům 27, Praha 6 - Přední Kopanina, 164 00
IČ: 17308976

Podporují nás:

Chci rodinám pomoci